Tìm kiếm nhà đất
Dragon Hill City - Khu đô thị đẹp nhất Hạ Long
The Dragon Caste - Căn hộ chung cư Hàn Quốc

12 Lý do nên lựa chọn chung cư The Dragon Castle Hạ Long - LH 089 665 0910

Thông tin liên hệ

Điện thoại 0896650910

Email kimtuyenlau0910@gmail.com

Thành phố Quảng Ninh

Quận huyện Thành phố Hạ Long

Nhu cầu Nhà đất bán

Loại hình BĐS Bán căn hộ chung cư

Diện tích đất 53 (m2)

Giá 870,000,000 VNĐ

Giá / m2 Xem chi tiết

Người đăng kimtuyen

Ngày đăng 17/10/2020

Ngày hết hạn 01/11/2020

Lượt xem 16

Mô tả chi tiết

ℋℴ̂𝓂 𝓆𝓊𝒶 𝓀𝒽𝒶́𝒸𝒽 𝒸ℴ́ 𝒽ℴ̉𝒾 𝓂𝒾̀𝓃𝒽
𝒟.𝒞 đℯ̣𝓅 𝓋𝒶̣̂𝓎 đ𝒶̂̀𝓊 𝓉𝓊̛ 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝓃𝒶̀ℴ?
𝒦𝒽𝒶́𝒸𝒽 𝒽ℴ̉𝒾 𝓉𝒽𝒾̀ 𝓂𝒾̀𝓃𝒽 𝓍𝒾𝓃 𝒸𝒽𝒶̀ℴ
Đ𝒶̂̀𝓊 𝓉𝓊̛ 𝒽ℴ̂𝓂 𝓉𝓇𝓊̛ℴ̛́𝒸, 𝒽ℴ̂𝓂 𝓈𝒶𝓊 𝓉𝒽𝒶̂́𝓎 𝓁ℴ̛̀𝒾
_________________________________
💎 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐋𝐄 - 12 𝐿𝑌́ 𝐷𝑂 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐻𝐸̂̉ 𝐵𝑂̉ 𝐿𝑂̛̃ Đ𝐸̂̉ 𝑆𝑂̛̉ 𝐻𝑈̛̃𝑈 𝐻𝑂𝑀𝐸𝑇𝐸𝐿 𝑇𝐼𝐸̂̀𝑀 𝑁𝐴̆𝑁𝐺 𝐵𝐴̣̂𝐶 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇 𝑇𝐻𝐼̣ 𝑇𝑅𝑈̛𝑂̛̀𝑁𝐺 💎
1️⃣ 𝑁𝑒́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵Đ𝑆 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑎̆𝑚 2020.
2️⃣ 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ “𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚” 𝑏𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣𝑛ℎ 𝑑𝑖 𝑠𝑎̉𝑛
3️⃣ 𝐻𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ
4️⃣ 𝐶Đ𝑇 𝑁.𝐻.𝑂 𝐽𝑆𝐶 – 𝐵𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 & 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ
5️⃣ 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 – 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑜̛̉ - 𝐶𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ
6️⃣ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 – 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡
7️⃣ 66 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑖́𝑐ℎ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔
8️⃣ 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉, 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 - 𝑆𝑜̂̉ đ𝑜̉ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖
9️⃣ 𝑇𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖
🔟𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑖𝑛ℎ
1️⃣1️⃣ 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 6%
1️⃣2️⃣ 𝐿𝑎̃𝑖 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 0% , 𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛 𝑛𝑜̛̣ 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 24 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔1️
📲 Liên hệ ngay: 𝟎𝟖𝟗.𝟔𝟔𝟓.𝟎𝟗𝟏𝟎
Bán căn hộ chung cư liên quan
Căn hộ chung cư The Dragon Castle - Đầu tư sinh lời, Lợi ích nhân đôi Chỉ từ 300 triệu
Căn hộ chung cư The Dragon Castle - Đầu tư sinh lời, Lợi ích nhân đôi Chỉ từ 300 triệu

Giá Xem chi tiết

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

06/10/2020
Chỉ 1,5 tỷ sở hữu ngay căn chung cư 103 m2 , 3 phòng ngủ. Đường 25.04 TP Hạ Long.
Chỉ 1,5 tỷ sở hữu ngay căn chung cư 103 m2 , 3 phòng ngủ. Đường 25.04 TP Hạ Long.

Giá 1,500,000,000 VNĐ

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

26/10/2020
Bán căn hộ về ở luôn mấy bước chân là đến chợ, đến trường,tại đường Trần Hưng Đạo, ngay Trung tâm Tp Hạ Long
26/10/2020
Mua chung cư trả góp ,miễn lãi trong 2 năm The Ruby Hạ Long
Mua chung cư trả góp ,miễn lãi trong 2 năm The Ruby Hạ Long

Giá Xem chi tiết

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

26/10/2020
The Dragon Castle - Sức Hút Không Thể Cưỡng Lại. NVKD: 0896650910
The Dragon Castle - Sức Hút Không Thể Cưỡng Lại. NVKD: 0896650910

Giá 261,000,000 VNĐ

Diện tích 53 m2

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

26/10/2020
NHÀ PHỐ KINGS TOWN - CƠ HỘI LIỀN TAY MUA NGAY KẺO LỠ
NHÀ PHỐ KINGS TOWN - CƠ HỘI LIỀN TAY MUA NGAY KẺO LỠ

Giá 2,500,000,000 VNĐ

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

26/10/2020
The Dragon Castle - Chinh Phục Khách Hàng Khó Tính Nhất. Đăng ký 0896650910
The Dragon Castle - Chinh Phục Khách Hàng Khó Tính Nhất. Đăng ký 0896650910

Giá 261,000,000 VNĐ

Diện tích 53 m2

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

24/10/2020
The Dragon Castle – Căn hộ smart living tiên phong tại Hạ Long
The Dragon Castle – Căn hộ smart living tiên phong tại Hạ Long

Giá 874,000,000 VNĐ

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

24/10/2020
Bùng nổ thị trường bất động sản tại Hạ Long dịp cuối năm 2020
Bùng nổ thị trường bất động sản tại Hạ Long dịp cuối năm 2020

Giá Xem chi tiết

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

23/10/2020
Sở Hữu Ngay Căn Hộ Cao Cấp Tại Trung Tâm Hạ Long Chỉ Từ 261 Triệu. LH 089 665 0910
Sở Hữu Ngay Căn Hộ Cao Cấp Tại Trung Tâm Hạ Long Chỉ Từ 261 Triệu. LH 089 665 0910

Giá 261,000,000 VNĐ

Diện tích 53 m2

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

23/10/2020
The Dragon Castle - kiệt tác nghỉ dưỡng bên bờ vịnh di sản
The Dragon Castle - kiệt tác nghỉ dưỡng bên bờ vịnh di sản

Giá 874,000,000 VNĐ

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

23/10/2020
Chỉ từ 350 triệu sở hữu ngay căn hộ tại Hạ Long
Chỉ từ 350 triệu sở hữu ngay căn hộ tại Hạ Long

Giá 950,000,000 VNĐ

Diện tích 56 m2

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

22/10/2020
The Ruby Hạ Long - Tâm ngọc vịnh xanh
The Ruby Hạ Long - Tâm ngọc vịnh xanh

Giá Xem chi tiết

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

22/10/2020
The Dragon Castle Hạ Long – Nơi tận hưởng giá trị cuộc sống đích thực
The Dragon Castle Hạ Long – Nơi tận hưởng giá trị cuộc sống đích thực

Giá 874,000,000 VNĐ

Quận, huyện Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

22/10/2020