098.256.8899  -  091.689.7273
Tìm kiếm nhà đất
Dragon Hill City - Khu đô thị đẹp nhất Hạ Long

Bố mẹ bán đất có cần chữ ký của các con?

Cập nhật: 10/09/2020 -
Lượt xem:37
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình thì các thành viên trong gia đình có chung quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện. Vậy, khi Giấy chứng nhận ghi tên hộ gia đình thì bố mẹ bán đất có cần chữ ký của các con không?

* Bán đất là cách gọi phổ biến của người dân, theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì bán đất có tên gọi pháp lý là chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ khoản 1 Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên. Tuy nhiên, người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền chỉ được chuyển nhượng khi được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý.

Khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định:

“Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật”

Như vậy, khi Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình sử dụng đất thì cha mẹ chỉ được chuyển nhượng nếu được các thành viên khác có chung quyền sử dụng đất đồng ý bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực.

Lưu ý: Mặc dù Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình nhưng không đồng nghĩa toàn bộ thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho đối với thửa đất đó. Chỉ có chung quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện, cụ thể:

Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”

Như vậy, các thành viên trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất nếu có đủ các điều kiện sau:

- Có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng (cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi).

- Đang sống chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất (nếu con sinh sau thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì không có chung quyền sử dụng đất).

- Có quyền sử dụng đất chung.


 

Để hiểu rõ hơn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần sự đồng ý của ai hãy xem bảng dưới đây:

TT

Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận

Quyền chuyển nhượng

1

Cá nhân

Cá nhân là người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, tặng cho mà không phụ thuộc vào ý kiến người khác.

2

Hộ gia đình

Người đứng tên Giấy chứng nhận chỉ được chuyển nhượng khi được các thành viên khác có chung quyền sử dụng đất đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

3

Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng

Chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có sự đồng ý của vợ và chồng.

Trên đây là quy định giải đáp về việc bố mẹ bán đất có cần chữ ký của các con? Theo đó, bố mẹ chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của con bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực nếu con có chung quyền sử dụng đất. Để việc chuyển nhượng đúng pháp luật hãy xem thủ tục sang tên Giấy chứng nhận mới nhất.

Khắc Niệm

Cập nhật: 10/09/2020 -
Lượt xem:37
Các tin khác
Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất

Ngày đăng: 09/09/2020 - Lượt xem: 52

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng giữa các bên mua bán nhà đất. Có nhiều cách giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất và một trong...
Công chứng hợp đồng nhà đất: Hồ sơ, thủ tục, phí thực hiện

Công chứng hợp đồng nhà đất: Hồ sơ, thủ tục, phí thực hiện

Ngày đăng: 08/09/2020 - Lượt xem: 35

Để sang tên Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) thì một trong những việc đầu tiên phải làm là công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà đất. Muốn công chứng thì các bên cần chuẩn bị hồ sơ và phí.
Mua đất không có Sổ đỏ trước 7/2014 thì được cấp sổ mới?

Mua đất không có Sổ đỏ trước 7/2014 thì được cấp sổ mới?

Ngày đăng: 07/09/2020 - Lượt xem: 46

Đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc khi chuyển nhượng, tặng cho. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và nghị định hướng dẫn còn quy định mua đất không có Sổ đỏ...
Có được thêm tên con vào Sổ đỏ, Sổ hồng?

Ngày đăng: 31/08/2020 - Lượt xem: 48

Ai phải nộp phí công chứng khi mua bán nhà đất?

Ngày đăng: 26/08/2020 - Lượt xem: 62