098.256.8899  -  091.689.7273
Tìm kiếm nhà đất
Dragon Hill City - Khu đô thị đẹp nhất Hạ Long

Thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào?

Cập nhật: 10/09/2019 -
Lượt xem:201

Câu hỏi:

Gia đình tôi và gia đình anh trai tôi có chung sổ đỏ và đất trên sổ đỏ đó gồm đất thổ chư và đất vườn.  Nhưng tên chủ sở hữu trên sổ đỏ mang tên anh trai tôi. Do vậy, hiện nay tôi muốn tách riêng sổ đỏ ra. Vậy thưa luật sư, thủ tục và lệ phí tách sổ đỏ được pháp luật quy định như thế nào? Kính mong luật sư tư vấn giúp!

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Về câu hỏi này, công ty tư vấn Luật Hoàng Phi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất: Theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai thì trình tự, thủ tục tách thửa được thực hiện như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2.Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3.Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.’’

Thứ hai: bạn phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách sổ đỏ tại phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Hồ sơ gồm có các loại giấy tờ sau:

+ Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+  Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

+ Hồ sơ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu)

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);

+ Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng (có công chứng)

Thứ ba: Theo quy định của pháp luật thì bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất, lệ phí địa chính khi thực hiện việc tách sổ đỏ.

Công ty Luật Thiên Thanh

Cập nhật: 10/09/2019 -
Lượt xem:201
Các tin khác
Nguy cơ mất trắng khi mua đất xen kẹt

Nguy cơ mất trắng khi mua đất xen kẹt

Ngày đăng: 10/09/2019 - Lượt xem: 180

 Mặc dù không có sổ đỏ, thủ tục mua bán chỉ là giấy tờ viết tay, nhưng loại đất xen kẹt vẫn được mua bán rầm rộ do giá rẻ hơn nhiều so với đất thổ cư thông thường.
Những loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng

Những loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng

Ngày đăng: 09/09/2019 - Lượt xem: 208

Được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở

Ngày đăng: 09/09/2019 - Lượt xem: 187

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công và áp dụng trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép...
Nhà chung dầm, chung vách làm sao tách riêng để bán?

Ngày đăng: 06/09/2019 - Lượt xem: 216

Thời hạn cấp sổ đỏ

Ngày đăng: 04/09/2019 - Lượt xem: 241