098.256.8899  -  091.689.7273
Tìm kiếm nhà đất
Dragon Hill City - Khu đô thị đẹp nhất Hạ Long

Quy định về tách thửa đất nông nghiệp

Cập nhật: 16/09/2019 -
Lượt xem:189
Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Tôi được biết, Nhà nước quy định hạn mức tối thiểu để tách sổ nông nghiệp là 500m2, nhưng tôi thấy diện tích sau khi tách sổ chỉ có 475m2 vẫn thể hiện trên sổ.

Xin hỏi, trong những trường hợp nào thì đất nông nghiệp vẫn có thể có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù diện tích không đủ 500m2. Xin cảm ơn.

damnhan.acl@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời

Thông tin câu hỏi không nêu địa phương nơi có đất, nên bạn căn cứ vào hạn mức tối thiểu để tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để có căn cứ diện tích tối thiểu về tách thửa. Ngoài quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa còn cần đáp ứng quy định về phù hợp quy hoạch của địa phương.

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định:

“Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Ngoài ra, tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về diện tích tối thiểu được tách thửa cũng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.”

Theo quy định trên, đất nông nghiệp vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có diện tích nhỏ hơn diện tích để được tách thửa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành;

- Có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới.

Như vậy, chỉ khi đáp ứng các quy định nêu trên thì thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu mới đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

CafeLand kết hợp với Công ty luật TNHH Đức An

Cập nhật: 16/09/2019 -
Lượt xem:189
Các tin khác
Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Ngày đăng: 16/09/2019 - Lượt xem: 178

Trong trường hợp thay đổi số nhà, đường phố, công dân có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ

Ngày đăng: 14/09/2019 - Lượt xem: 183

Bố tôi là thương binh nặng 81%. Năm 2017, bố tôi chết do vết thương tái phát và được suy tôn liệt sĩ. Gia đình tôi đã được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ. Năm 2003, xã bán đất giãn dân, bố...
Cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.

Cơ hội cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.

Ngày đăng: 14/09/2019 - Lượt xem: 180