098.256.8899  -  091.689.7273
Tìm kiếm nhà đất
The Dragon Caste - Căn hộ chung cư Hàn Quốc

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư năm 2021

Cập nhật: 07/05/2021 -
Lượt xem:92
Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


Theo quy định tại Khoản 2, Điều 123 Luật Nhà ở 2014, căn hộ chung cư muốn chuyển nhượng phải có Giấy chứng nhận. Trường hợp căn hộ chung cư chưa có Giấy chứng nhận thì được phép chuyển nhượng thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, cụ thể:

“Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí".

Đồng thời, Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD cũng quy định rõ về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại như sau:

Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ.

Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Hạ Nhiên

Cập nhật: 07/05/2021 -
Lượt xem:92
Các tin khác
4 cách mua đi bán lại nhà đất hệu quả

4 cách mua đi bán lại nhà đất hệu quả

Ngày đăng: 05/05/2021 - Lượt xem: 75

Mua đi bán lại có thể là một cách đầu tư sinh lời cao trên thị trường bất động sản. Theo báo cáo từ ATTOM Data Solutions, một công ty phân tích dữ liệu tại Mỹ, việc mua đi bán lại đã tạo ra...
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoa màu sang đất ở

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoa màu sang đất ở

Ngày đăng: 04/05/2021 - Lượt xem: 109

Xin hỏi, có thể đổi mục đích đất hoa màu sang đất ở được không? Mảnh đất này của gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 1995. Từ năm 2014, gia đình tôi có xây dựng nhà trên mảnh...
Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình?

Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình?

Ngày đăng: 03/05/2021 - Lượt xem: 106

Công trình thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm thì việc mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng do chủ đầu tư thực hiện, trường hợp phí bảo hiểm được tính trong giá hợp đồng...
Cách đầu tư bất động sản cho người trẻ

Ngày đăng: 27/04/2021 - Lượt xem: 124

Đảm bảo mức giá phù hợp khi bán nhà

Ngày đăng: 20/04/2021 - Lượt xem: 109